Ordfører i Ibestad Dag Sigurd Brustind mener det er viktig, og 24. februar vil han ha hele kommunen med på markering av ettårsdagen for invasjonen.

Programmet er ikke klart, men det som er sikkert er at de Ukrainske flyktningene som er kommet til kommunene invitert.

– Det er viktig at vi viser solidaritet og at vi tar avstand fra invasjonen. Størrelsen på arrangementet har vi ikke bestemt. I utgangspunktet er det planlagt å samle de Ukrainske flyktningene, men det er mulig det blir et arrangement for hele befolkningen, sier han.

Stort engasjement i Tjelsund

Også i Tjeldsund kommune vil det bli markering opplyser Koordinator Flyktningtjenester, Silje Elvenes Liseth.

Ikke alt er spikret, men det vil bli kafé og salg av Ukrainske suvernirer. En av de Ukrainske beboerne vil også synge nasjonalsangen. Alle innbyggerne i kommunen er velkommne og inntektene vil gå til hjelpearbeid i Ukraina.

– Vi tror det er viktig at det er viktig å engasjere de bosatte flyktningene. Det er viktig tar de tar eierskap til arrangementet. Det er folk med ressurser som ønsker å bidra, sier hun.

Harstad kommer på banen

I Harstad har det, etter det ordfører Kari-Anne Opsal kjenner til, foreløpig ikke vært snakk om en markering, men det er noe hun vil ta opp.

– Det er klart at dette må markeres på et eller annet vis. 16. februar har vi møte i integreringsrådet. Da skal jeg i alle fall ta det opp. Det er viktig å vise at vi stiller oss solidarisk med det Ukrainske folket, sier hun.

Kvæfjord er usikker

Ordfører i Kvæfjord Torbjørn Larsen sier kommunen som allerede har tatt i mot 30 flyktninger fra Ukraina foreløpig ikke tatt stilling til om det dagen skal markeres og henviser til flyktningemottaket.

Leder for flyktningemottaket Erlend Wellander sier mottaket skal ha en prat med beboerrådet om det er er aktuelt.

– Vi skal ha en intern prat så skal vi se om det er et ønske om å markere det på noen måte, sier han.

Les også

Mange vegrer seg for å si noe