Gå til sidens hovedinnhold

Skog er en viktig ressurs i det grønne skifte

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skogens dag: I dag, den 21. mars, er FNs Internasjonale dag for skog.

Skogen er viktig for klima og naturmangfoldet rundt omkring i hele verden. Det er viktig å ha et globalt fokus på skogens betydning, ikke bare for oss mennesker, men også for mye av det levende liv i naturen.

Skogbruk og riktig skogforvaltning er viktig for å ivareta det biologiske naturmangfoldet også i fremtiden. Hogst, nyplanting og skogpleie er derfor sentralt for nettopp å ta vare på planter, dyr, fugl og andre organismer, som lever av og i skogen.

Skogen er også en svært viktig naturlig og fornybar ressurs, som er grunnlag for mange næringer og arbeidsplasser, varer og tjenester.

Harstad Senterparti er opptatt av en fornuftig forvaltning av skogressursene våre. I Norge har vi en flere hundre år lang tradisjon med å benyttet trevirke i bygging av private boliger.

I mindre grad har vi gjort det ved bygging av offentlige bygg. Her har vi et stort potensialet. Trevirke binder opp og lagrer karbon gjennom hele dens levetid.

Å redusere vårt klimaavtrykk er nødvendig, både lokalt, nasjonalt og globalt. Skogen er et viktig virkemiddel for å redusere klimagassutslippene vår.

Vi i Harstad Senterparti er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for en felles lokal skogplan, som skal bidra til en bedre forvaltning av skogen. På den måten skal skogen i kommunen og regionen bidra til en mer klimavennlig hverdag for oss i Harstad og omegn.