Den langvarige streikesituasjonen er naturligvis skadelig for elevene. Det er lett å forstå den bekymringen som mange foreldre - og også fagpersoner har gitt uttrykk for. Skoletilbudet og lærerne er veldig viktig for elevene. Skolen er ikke bare et sted å lære fag, men også en svært viktig sosial arena der ungene kan utvikle seg på en trygg måte sammen med andre unger - og lærere.

Etter hvert som alvoret som følge av streiken har blitt stadig tydeligere, har KS gått stadig lengre i å legge hele ansvaret for streikesituasjonen på lærerne.

Ja, KS sin forhandlingsleder oppfattes av mange som særdeles arrogant.

Lærerne streiker ikke bare for bedre lønn, men for å sørge for at det finnes kvalifiserte lærere til alle elevene. Slik er det ikke. Sannheten er at skoletilbudet til barn og unge altfor ofte overlates til personale uten fnugg av pedagogisk kompetanse. De er rett og slett ikke kvalifiserte for jobben.

Enda verre er det at halvparten av det som omtales som spesialundervisning gjennomføres av personale uten noen som helst kvalifikasjoner for et så krevende arbeid. En rekke rapporter, blant annet fra Barneombudet, har over mange år vist at det er slik.

Det er mer enn 40 000 barn og unge i Norge som har rett til spesialundervisning - et helt spesielt opplæringstilbud som ivaretar de behov som elever med autisme, utviklingshemming, alvorlige språkvansker, matematikkvansker osv. Halvparten av disse, mer enn 20 000 elever, får ikke et pedagogisk - for ikke å si spesialpedagogisk, tilbud. Det de får er i realiteten tilsyn og aktivitetstilbud sammen med ufaglærte.

Sånn har det vært i mange år - uten at arbeidsgiver og skoleansvarlig kommunenivå synes å bry seg noe som helst om det. Det er svært alvorlig. Det er å springe fra ansvaret for elevene - de aller mest utsatte elevene. Og det alvorlige problemet er mangel på kompetanse, mangel på nok kvalifiserte lærere.

Hvorfor har ikke KS sin forhandlingsleder ropt høyt om dette? Nei - det er til slutt lærerne selv som må stå opp og markere at nok er nok. Lærerprofesjonens status må heves betraktelig. Det har ikke arbeidsgiverne i KS tatt noe som helst initiativ til. Og alle vet at lønnsnivå er nært knyttet til status - og til interesse blant de som søker utdanning.

Situasjonen nå er svært alvorlig - den har vært alvorlig i mange år - og den kommer til å bli enda mer alvorlig dersom ikke sentrale skolemyndigheter nå tar ansvar.