Mandag til fredag uke 46 inntar Kystjegere byen igjen i den hensikt å trene militære operasjoner i et bymiljø

Kystjegerne vil bli utsatt for komplekse og krevende situasjoner, som krever at dem benytter seg av tillærte ferdigheter.

– Øvelsen arrangeres av en liten spillstab som utarbeider scenario, oppdrag, situasjoner, koordinerer med eksterne og står for sikkerheten.

Øvingsleder for kystjegerkommandoen tar kontakt med iHarstad for å blant annet forklare skytelydene flere har hørt på Stangnes tirsdag kveld.

– Det gjennomføres øvelse med handvåpen inne på Stangnes videregående skole. Derfra kan dermed høres skytelyder og en pågående brannalarm. Alarmen er igangsatt som et forstyrrelsesmoment under øvelsen. Skytingen på Stangnes startet rundt 1815 og vil pågå en stund utover kvelden. Minner om at det kan foventes mer aktivitet fra øvelsen ut uken i Harstad, sier øvingslederen.

Uniformert og bevæpnet

Beskytninger, demontrasjoner og sårede er noe av det kystjegerne blir utsatt for. Realistiske øvelser er nødvendig for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver på en god måte.

Øvelsen er også en kvalitetssikring av at KJKs ferdigheter, utdanning og planer virker etter hensikten og tilfredsstiller de kravene som gjelder. Kystjegere i uniform og full utrustning med våpen vil være godt synlig i området Stangnes, Lødingen og Sama. Torsdag avsluttes øvelsen i Tromsø.

– KJK vil være forholdvis synlig i bybildet denne øvelsen, og vi oppfordrer foreldre til å informere barna om vår aktivitet. Det kan være lurt å påpeke at dette ikke er farlig, og at det kun er en øvelse som pågår. Vi vil være synlig tilstede med sikkerhetskontrollører i området der vi skal gjennomføre aktivitet, sier Bjørn Forthun ved Kystjegerkommandoen.

Les også

Bjørn (31) ga alt helt til det sa stopp: – Måtte ta et oppgjør med meg selv