Streiken er over, men virkningene av en måned nesten uten undervisning merkes allerede.

– Det er allerede nok et katastrofalt skoleår. Rammen i livet forsvinner for elevene uten skolen.

Ungdomsrådsleder Jesper Stattin sier at vi kan ikke gå tilbake og sette inn ekstra undervisning og tro at alt nå skal gå bra.

– Vi må sørge for at enda et skoleår ikke blir helt horribelt. Jeg har selv snart gått hele videregående skole uten et normalt år, og det merkes. Vi elever føler oss ganske hjelpeløse.

– Nå trenger vi deres hjelp, sier Stattin.

Psykiske, sosiale og faglige følger

Bakgrunnen for innlegget er et forslag fra MDG i Harstad om å bruke lønnsmidler som ikke er betalt ut under streken på elevene.

– Når svært mange unge mennesker i Harstad nå har vært avskåret fra skolen over lang tid, har dette både psykiske, sosiale og faglige følger, sier lærer og MDG-politiker Oskar Alvereng.

Forslaget fikk i torsdagens kommunestyremøte bred støtte blant politikerne.

Alvereng sier at han setter pris på støtten, og understreker at det krever ressurser å reparere skaden som streiken har gjort.

– Men jeg er redd for at pengene ikke går til barn og unge. Etter forrige lærerstreik gikk pengene til helse.

Enstemmig

Alvereng og MDG foreslo følgende vedtak som ble enstemmig vedtatt:

  • Kommunestyret i Harstad ber om at oppsamlede lønnsmidler knyttet til lærerstreiken øremerkes tiltak rettet mot barn og ungdommer i etterkant av streiken.
  • Kommunestyret i Harstad ber kommunedirektøren forberede en sak der egnede tiltak vurderes slik at kommunestyret kan behandle og vedta bruken av de øremerkede midlene.

Ordfører Kari-Anne Opsal sier at sparte lønnsmidler under streiken bør være tilstrekkelig finansiering for de tiltak som kan settes i verk på denne siden av nyttår.