Dagen starter klokken 10 når Borkenes skolekorps tar oppstilling på rådhusplassen. I tillegg vil 1. – 4. klasse ved Borkenes skole synge. Det vil også bli taler for barn og unge ved 7. klasse og representanter fra ungdomsrådet.

Tale for dagen er ved Harald Lind-Hanseen.

Rundt klokken 1030 starter barne- og folketoget. Der går blant annet velkomstklassen ved Borkenes mottak, speiderne, Kvæfjord mannskor og blainnakor i tillegg til barnehage, skole, lag og foreninger.

Toget ankommer Kvæfjord kirke rundt klokken 1130 hvor det blir bekransing og tale ved bautaen ved Arne Jenning Heggelund. Kvæfjord Mannskor synger klokken 11.45.

Senere blir det familiegudstjeneste i Kvæfjord kirke

Det blir dessverre ikke åpen kafé i Kvæfjordhallen, melder Kvæfjord kommune på sine hjemmesider.

Følgende steder har derimot kafé: UL Fram, Røde Kors-kafeen, Pensjonisten, Hestesletta grendehus Bremnes, Vik oppvekstsenter, Kveøy grendehus, UL Vårglimt Austerfjord, UL Samhold Flesnes.

Se programmet i sin helhet på kommunens hjemmesider.