Onsdag viser tallene fra strømbørsen NordPool at prisene onsdag er lavere enn på lenge - i alle fall i Nord-Norge.

Denne dagen blir det høyest strømpriser i Vest-, Sørvest- og Sørøst-Norge. Mellom klokken 8 og 9 på morgenen vil strømprisen der ligge på 1,38 kroner per kilowattime (kWh).

Snittprisen i landet vil onsdag ligge på 0,87 kroner per kWh. Det er 0,5 kroner mindre enn på tirsdag og 0,66 kroner mer enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm onsdag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 1,30 kroner per kWh. Deretter kommer Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 0,23 kroner.

Store forskjeller på nord og sør

I Midt- og Nord-Norge blir prisen «bare» 0,27 kroner per kWh på sitt høyeste. Laveste pris får du den siste timen av døgnet, fra klokken 23 til midnatt. Da er spotprisen 0,15 kroner

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. Dusjer man i ti minutter, brukes det cirka 6,5 kWh, men det avhenger av hvor mye vann dusjhodet leverer.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer nettleie, forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Mandag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 3,66 og 0,29 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,28 og 0,14 kroner per kWh.