UiT skriver på sine nettsider at de følger anbefalingene fra myndighetene og legger opp til mest mulig fysisk tilstedeværelse og undervisning fra høsten av. Det betyr at det også planlegges for undervisning uten avstandskrav fra semesterstart. I fellesarealer som kantiner og bibliotek vil imidlertid enmetersregelen fortsatt gjelde.

– Vi vil selvsagt følge de til enhver tid gjeldende smittevernreglene, enten det dreier seg om en undervisningssituasjon eller andre aktiviteter ved UiT, understreker Olsen.

Fadderordningen planlegger arrangementer

Ved UiT vil gjeldende timeplan for høsten 2021 ligge til grunn. Det betyr at der det allerede er planlagt digital undervisning kan dette gjennomføres. Samtidig vil det være mulig å følge undervisningen fra oppsatt undervisningsrom, såkalt hybrid undervisning.

Men semesterstart er mer enn «bare» oppstart av undervisning. For UiT-studentene er en lang rekke aktiviteter på gang de første dagene og ukene av semesteret. Fadderordningen ved UiT planlegger en kombinasjon av digitale og fysiske arrangementer ved de forskjellige campusene.

Aktiv Campus - og samskipnad

Ved campus i Tromsø arrangeres i tillegg Aktiv Campus – et tiltak for å redusere ensomhet, bidra til økt livsmestring og mer glede i hverdagen. Aktiv Campus er et tilbud for alle studenter ved UiT. Spesielt ønskes de som ikke fikk den studiestarten de hadde håpet på i fjor, velkommen til en ny start.

Også Samskipnaden planlegger for ekstra aktiviteter knyttet til høstens studiestart. Ved flere av UiTs studiesteder har Samskipnaden egne studentlivloser som vil bidra med gode sosiale lavterskeltilbud til studentene. Samtidig har Samskipnaden en lang rekke andre velferdstilbud du som student kan benytte deg av.

Offisiell åpning

Offisielle studiestartsarrangementer hører også med til semesterstart. UiTs felles digitale semesteråpning skjer på uit.no/startsida mandag 9. august klokken 10. Dagen etter er det rektors offisielle åpning av det akademiske året 2021/22. Da ønsker rektor Dag Rune Olsen alle studenter og ansatte velkommen til nytt studieår. Prosesjon, kjedeoverrekkelse, taler og musikk – og besøk av blant andre forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim – står på det digitale programmet. Det hele skjer ved campus i Tromsø. Rektor har også eget åpningsarrangement ved UiTs øvrige campuser, i Harstad 11. august, Narvik 18. august og Alta 20. august.

– Vi vet hvor viktig et tilgjengelig campus er for våre studenter. Vi vil derfor bestrebe oss på å holde våre campus åpne gjennom semesteret som står for døra. Samtidig ber vi alle huske de grunnleggende smittevernreglene og ellers holde seg oppdatert om smittesituasjonen på uit.no/korona, sier Dag Rune Olsen, som 1. august tiltrer som rektor ved UiT.