Det skriver Harstad kommune i en pressemelding. De siterer en ny undersøkende rapport fra NRK.

– Her i Harstad må vi regne med at vi vil få et varmere og våtere klima. I år 2100 må vi ta høyde for at årstemperaturen er +2,9 grader varmere, havnivået er 56 cm høyere enn i dag (og stormflo +192 cm), at vi vil få seks prosent mer regn totalt i løpet av året, men at regnskyll kan bli 50 prosent kraftigere. I praksis må du da ta på deg regntøy og støvler omtrent 23 dager mer i året.

Det betyr at det er blitt like varmt i Harstad i 2100 som det er i grensebyen Halden i dag.

Dette scenarioet viset en tenkt fremtid der verden har klart å gjennomføre middels gode klimakutt.

– Mange vil nok kose seg med høyere badetemperaturer og hete sommernetter. Sommeren i Harstad blir over en måned lengre mot slutten av århundret, ifølge klimaforskerne.

Vi vil mest sannsynlig få mer ustabilt vær, og været vil være annerledes enn det vi er vant med i dag.

– Dessuten blir det flere våte skred, og kraftigere regnflommer i elver og bekker. I verste fall kan dette også ramme områder som i dag er relativt trygge, fordi vannet kan ta nye retninger. En trøst når det gjelder flom, er at vi trolig får færre snøsmelteflommer i en verden med mindre snø.

Les mer om fremtidens klima i Harstad her.

Store samfunnsendringer

I tillegg til de kommende klimaendringene, skjer det store samfunnsendringer. Også i Harstad kommune.

– Vi er i gang med en omstilling til et lavutslippssamfunn. Det betyr at kommunen må forvente strengere klimapolitikk og strengere krav fra staten, rask teknologisk utvikling og endrede forventninger hos innbyggere, skriver kommunen

Alle disse endringene er såkalt klimarisiko.

Klimarisiko er relevant for mange ulike fagområder i Harstad kommune, blant annet areal- og samfunnsplanlegging, byggesak, vann- og avløp, miljø, landbruk, næring og beredskap. En tverrfaglig tilnærming er derfor avgjørende.

– For å best imøtekomme framtidens utfordringer og for å minimere klimarisiko har Harstad kommune nå utarbeidet en egen strategi for arbeidet med klimarisiko. Her sammenfattes relevant informasjon om klimaendringer fra myndighetene på en oversiktlig og brukervennlig måte. Strategien beskriver også på hvilken måte kommunen berøres av klimarisiko, og foreslår en rekke ulike tiltak for hvordan kommunen skal jobbe med temaet framover.

Les mer om den nye strategien her.