Salget er tilnærmet lik samme periode i fjor i Harstad, selv om det er unormalt få boliger til salgs.

Det skriver Maria Thørnquist Liljedal, daglig leder hos DNB Eiendom i Harstad i en pressemelding.

– Våre tall viser at boligprisene har gått opp rundt 1 prosent på landsbasis, og enda mer for Bodø og Oslo. I enkelte pressområder i og rundt hovedstaden, har vi en oppgang opp mot 2 prosent i februar, sier hun.

I Harstad har vi en liten nedgang på boligprisene både sett opp mot februar 2020 og januar 2021. Prisnedgangen i snitt utgjør forholdsvis -1,3 prosent og -1,58 prosent.

– Dette har nok sin forklaring i naturlige konjekturer i markedet og utvalget av objekter som til enhver tid befinner seg der og som blir omsatt. Det er blant annet i snitt solgt flere dyre eneboliger og leiligheter i januar enn i februar. Dette gir samlet sett et utslag i snittprisen i markedet som sådan.

– Ser vi omsetningene i Harstad under ett innenfor de tre forutgående månedene, gir det oss derimot et litt annet bilde med 95 salg i begge periodene. Der ser vi en prisoppgang på moderate 3,48 prosent periodene satt opp mot hverandre.

Liljedal anslår at antall solgte boliger i mars vil bli noe høyere sett opp mot samme tid i fjor. Dette fordi det ser ut til at flere boliger kommer til å bli lagt ut i tiden fremover.

– I prinsippet er det kortere liggetid på boliger i Harstad nå, og boligene som prises riktig i populære segmenter blir solgt innen en til to måneder, mange også på første visningsrunde. Her i Harstad er liggetiden på boligene stabile, med en omsetningstid på cirka 135 dager i snitt. Her er det enkelte omsatte boliger som drar opp snittet, og det vil gi et litt skjevt bilde som helhet av omsetningstiden i markedet.