Fra onsdag i neste uke er det meldt om mildvær. Med tanke på de siste dagers ekstreme snøfall, må det iverksettes tiltak allerede nå.

– Vi skal etter beste evne forsøke å være klar til å håndtere glatta når den kommer, sier André Jensen, avdelingsleder ved Sama-anlegget i Harstad kommune.

– Snøen som har kommet de siste dagene er heldigvis ikke dagligdags, og de totale mengdene er det ikke bare å håndtere. Men akkurat nå jobbes det på spreng fra alle våre ansatte med å ivareta infrastrukturen på våre veier. Sammen med alle kontraktørene som er inne i bildet skal vi klare å få fremkommelighet de fleste plassene både for befolkningen, hjemmetjenesten, utrykningskjøretøy og kollektivtrafikken. Jeg håper at alle har forståelse for at det kan ta litt tid før vi kommer til de aktuelle plassene i boligfeltene, sier Jensen i en pressemelding.

Gjennom helga og i begynnelsen av neste uke skal breddene på veiene brøytes ut, samt at kryss og skal ryddes slik at det blir oversiktlig.

– Nå som vi har klart å få mesteparten av veiene ryddet, vil det allerede fra klokken 02:00 natt til lørdag være full aktivitet på Seljestadveien med skraping og bortkjøring av snø. Videre vil samme metode bli benyttet for å få blant annet St. Olavs gate ryddet, og påfølgende områder slik at den overordnede sikkerheten blir ivaretatt.

Kommunen har totalt 18 fagarbeidere som står på dag og natt.

– Det er mange aktiviteter som vil foregå i helgen, og vi oppfordrer publikum til å unngå parkering i gang- og gateareal slik at vi kan få jobbet mest mulig effektivt, skriver Jensen, som ber om forståelse for at sikkerheten til fotgjengere som skal gå til og fra skole, kollektivtrafikk, sekundærveiene, som er hovedfartsårene i byen må prioriteres før vi tar de øvrige småveiene.

Han anbefaler publikum som har henvendelser om å legge dette inn i meldeportalen på Harstad kommune sin hjemmeside.

Les også

Hans fant en hanske med avrevne fingre – og en skinnende ring på Grytøya. Nå blir det amerikansk TV