Tidligere i år sendte Harstad kommune ut høringsforslag for ny forskrift om tilsyns- og feiegebyr. Forslaget innebærer at også hytter og fritidseiendommer skal få besøk av feieren - og det koster.

Saken skal avgjøres torsdag denne uken i kommunestyret, men så langt har det ikke kommet et eneste svar på høringen fra folk i Harstad.

Viktig

– Jeg nekter å tro at det ikke finnes et eneste menneske som ikke har innvendinger i saken. Enten har folk ikke fanget opp hva som skjer, ellers så har vi ikke bred nok høring, mener varaordfører Espen Ludviksen (Sp).

Han sier at slike høringsrunder er viktige for politikerne.

– Dette er en reell prosess, og vi lytter til folket som har valgt oss, sier Ludviksen.

Harstad brann og redning har begynt å gjøre tilsyn med de 3.000 fritidsboligene som er i Harstad-regionen. Enn så lenge har de som har fått besøk ikke trengt å betale. Målet er å hindre brann og andre farlige situasjoner.

Les høringsforslaget som ikke har fått noe respons her.

Dette blir prisen

Prisen som allerede betales i omkringliggende kommuner der Harstad bistår med tilsyn er 520 kroner per pipeløp.

– Det samme blir regninga i Harstad, sier Siv Bratteng.

Men om prisen er den samme om to år, er usikkert.

– Dette går på selvkost, så det kan også bli billigere, sier hun.