Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fortalte i tirsdag på en pressekonferanse i Tromsø at Regjeringen har besluttet å avlyse de to planlagte allierte vinterøvelsene Rein I og Joint Viking for å hindre at den muterte typen av koronaviruset kan spre seg ytterligere. Det vil derfor ikke bli tatt inn nye allierte styrker til Indre Troms, skriver Nordlys.

– Smitteverntiltakene i Nordre-Follo og kommunene rundt er det mest inngripende siden starten på koronaepidemien. Vi må være føre var for å prøve å unngå spredning av det muterte viruset, og etter en helhetlig vurdering av situasjonen har vi bestemt oss for å avlyse de allierte aktivitetene i Troms, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, i en pressemelding tirsdag.

For de styrkene som allerede er på plass, vil det bli gjennomført en styrt avvikling. Dette gjelder da også de rundt 500 amerikanske soldatene som i forrige uke ble sendt fra Bjerkvik til Åsegarden leir i Harstad for å være i innreisekarantene.

– Inntil videre blir de på Åsegarden. Og så er det som forsvarsministeren sa at det skal være styrt avvikling. Folk startet i dag mer detaljert i hvilken form og tempo det vil skje, opplyser talsperson for Hæren, Eirik Skomedal til iHarstad.

Forsvarsministeren opplyste på tirsdagens pressekonferanse at avviklingen vil skje i samråd med de allierte og Forsvaret, og på en måte som ivaretar smittevern. Forsvaret må komme tilbake til detaljene på et senere tidspunkt.

Det er planlagt for alliert vintertrening for om lag 3400 personell. Frem til nå har totalt om lag 2900 alliert personell ankommet Indre Troms for å gjennomføre trening og øving. Av disse er i overkant av 1000 fra USA.