Nylig utlagt artikkel på iHarstad om mulig reversering av domstolreformen på bakgrunn av regjeringens såkalte Hurdalserklæring hadde overskriften:

Nå kan Trondenes tingrett gjenoppstå: - håper det ikke tar uforholdsmessig lang tid.

Overskriften ledsages av en artikkel rundt prosessen for mulig reversering av domstolreformen sammen med bilde av meg.

Overskriften kan forstås slik at jeg har uttalt meg om at jeg håper det ikke tar uforholdsmessig lang tid til at Trondenes tingrett gjenoppstår.

Det er ikke riktig, og overskriften er heller ikke sitatsjekket av meg. Jeg har kun uttalt meg om, sitatsjekket, og står inne for det som står i selve artikkelen.

Det er i Harstad sin redaksjonen egen vinkling som har gitt det uriktige bilde.

Jeg har for øvrig ikke uttalt meg til iHarstad om reformens innhold, og hva jeg ser for meg som den beste organiseringen for fremtiden. Det har jeg derimot skrevet om i en artikkel på nettstedet Rett24 - og som det der fremgår ønsker jeg at Midtre Hålogaland tingrett fortsetter med den organiseringen en har i dag uten at verken Trondenes, Ofoten eller Vesterålen tingrett gjenoppstår. Det er noe ganske annet enn det inntrykk artikkelen i iHarstad gir.