Anlegg Øst vant oppdraget med å bygge det største delprosjektet i Harstadpakken, som går fra Kanebogen til Margrethe Jørgensens vei.

I skarp konkurranse med Harstad Maskin AS vant entreprenørselskapet Anlegg Øst Entreprenør AS oppdraget med å bygge riksvei 83-prosjektet, Kanebogen – Margrethe Jørgensens vei. Den 2,2 kilometer lange parsellen går fra Kanebogen til Seljestad. Prosjektet er en videreføring av arbeidene med å gi Harstad en ny framtidsrettet innfartsåre langs riksvei 83, skriver veivesenet i en pressemelding.

– God konkurranse

Det har vært en jevn og god konkurranse med to seriøse tilbydere som begge leverte svært gode tilbud gjennom forhandlingene med Statens vegvesen, heter det i pressemeldingen.

– Anlegg Øst Entreprenør AS vant fordi de leverte den beste kombinasjon av pris, plan for gjennomføring og ivaretakelse av sikkerhet, helse, miljø og klima. De er derfor tildelt kontrakten, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Geir Hartz Jørgensen.

520 millioner

Strekningen som skal bygges inneholder blant annet to rundkjøringer, en påkjøringsrampe, og sykkelvei m/fortau langs riksvei 83. Entreprenøren fra Lillehammer i Innlandet fylke skal bygge anlegget for drøyt 331 millioner pluss moms. Totalkostnad for prosjektet er medregnet moms, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 520 millioner kroner (2021 kr) også kalt styringsramme.

Les også

Jobber på samme hotell: – Gjesten som har brukt mye penger i baren, blir stående og måpe

Krevende utbygging

Trafikkavvikling er særlig krevende når det må bygges langs eksisterende veier nært bysentrum. Om lag 17.500 kjøretøy benytter riksvei 83 inn og ut av Harstad hvert døgn, melder veivesenet.

– I tillegg til pris er tilbyderne derfor også målt på hvordan de planlegger å gjennomføre utbyggingen, samt på hvordan de skal ivareta helse, miljø, sikkerhet (HMS) og klima, sier Jørgensen.

Fellesprosjekt

Harstadpakken er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Anbudskonkurransen ble utlyst august i år, etter at stortinget i juni besluttet tilleggsfinansiering av bypakken gjennom Prop. 204S (2020-2021). Byggingen starter i løpet av våren og første spadetak vil bli markert.