Styret i Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank har vedtatt å selge noen av sine andeler i Sparebank 68° Nord. Med dette vil de tilby lokale aktører, bedrifter og privatpersoner å bli medeier i lokalbanken, forteller styreleder Stein Nilsen.

– Kapitalen som frigis ved nedsalget vil sikre at Stiftelsens rolle som langsiktig eier av banken med tilgang til fri kapital. Dette vil også bidra til å styrke gode sparebanktradisjoner – spesielt gjennom støtte til tiltak og initiativ som bidrar til trivsel og bolyst samt at Stiftelsen kan fortsatt legge til rette for gode møteplasser i lokalsamfunnet, sier han.

Nåper at lokale aktører, bedrifter og privatpersoner vil bli medeier i lokalbanken ved å kjøpe egenkapitalbevis.

– Dette vil styrke bankens posisjon i lokalmarkedet og bli enda mer synlig for lokalsamfunnet.

Nedsalget i Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank vil skje i tett samarbeid med bankens to andre Sparebankstiftelser i Ofoten og Lofoten.

I sammenheng med den ny ordningen vil banken søke opptak til handel på på Oslo Børs.

– Dette vil gjøre egenkapitalbeviset enda mer attraktivt gjennom enklere omsetning i Oslo Børs sitt handelssystem.

Tegningsperioden for kjøp av egenkapitalbevis i nedsalget forventes å bli medio juni.