Tiltaket trer i kraft mandag 18. januar klokka 17.00.

– Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, og nå strammer vi ytterligere inn for å begrense importsmitten. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i ei pressemelding.

Per nå er det slik at personer som kommer fra et område med karanteneplikt må teste seg for covid-19 snarest mulig, og senest ett døgn – 24 timer – etter de kom til Norge. Dette blir fra og med mandag klokka 17.00 endret til at testen skal tas ved grenseovergangsstedet i Norge.

«Det innebærer at personer ikke lenger kan velge å gå forbi teststasjon på flyplass, havner eller grenseovergangssteder på vei, og heller teste seg i hjemkommunen. Testen må fra mandag skje ved grensepasseringen,» heter det i pressemeldinga.

Signaler om denne endringa kom allerede onsdag denne uka, og Narvik kommune har forberedt seg for økt pågang på teststasjonen på Nygårdsfjellet.

Styrker grensekontrollen

– Vi ønsker å styrke kontrollen på grensen, og derfor stenger vi ytterligere seks grenseoverganger. Nå må alles som skal teste seg ved innreise gjøre det ved grensen. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell. I tillegg vil man bortvise personer som blir tatt med falske covid-19 tester, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i pressemeldinga.

Blant disse seks grenseovergangene er Harstad/Narvik lufthavn Evenes. 28 av 38 åpne grenseoverganger har testkapasitet i dag, mens ti grenseoverganger ikke har testkapasitet.

Stenger disse grenseovergangene

Av de ti grenseovergangene som i dag ikke har teststasjon, vil seks bli stengt. Disse er:

Neiden/Sør-Varanger, Harstad/Narvik lufthavn Evenes, Sandvika/Ådalsvollen, Kristiansund lufthavn Kvernberget, Molde lufthavn Årø og Linna/Åsnes.

«På de fire grensestasjoner hvor det i dag ikke finnes testkapasitet vil det bli opprettet et begrenset testtilbud. Dette gjelder grensestasjonene: Tana, Karasjok, Kautokeino og Røros. Det innebærer at personer med krav til test kun kan passere der i tidsrommet hvor det er et tilgjengelig testtilbud,» heter det videre i pressemeldinga.

Personer som er unntatt kravet om test på grensen, kan passere i den øvrige åpningstiden hvor grensestasjonen er bemannet, men ikke har testtilbud.

– Jeg vil understreke viktigheten av at det digitale innreiseregistreringsskjemaet fylles ut før man ankommer Norge. I tillegg må eventuelle utenlandske arbeidstakere ha fått bekreftet egnet oppholdssted av arbeidsgiver. Det må bekreftes ved innreise, sier Mæland i pressemeldinga.

Unntak for Svinesund

Samtidig gis det et midlertidig unntak: Hvis ventetida på test ved overgangsstedet er over én time, kan personer med fast bopel i Norge teste seg et annet sted enn på stedet de ankommer landet, så snart som mulig og innen 24 timer.

Ifølge pressemeldinga er årsaken til unntaket at det ved Svinesund vil ta flere dager før testkapasiteten er god nok til at alle kan teste seg her.

«Dette unntaket vil bli opphevet så fort testkapasiteten er god nok på Svinesund,» understrekes det.

Følgende unntak videreføres

Unntakene fra dagens krav om test videreføres. Det vil si at følgende personer ikke er omfattet av krav om å teste seg ved grensestasjonen:

  • Barn under 12 år.
  • Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19
  • Personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6a
  • Personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6b første og fjerde ledd.
  • Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell etter § 6b femte ledd
  • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, jf. § 6e
  • Utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f.

Oversikt over de 32 lovlige grenseovergangene på norsk indre Schengen-grense:

Politidistrikt

Grenseovergangssted

Åpningstid

Grense

Finnmark

Polmak / Tana

0800-2000

Land

Finnmark

Karigasniemi / Karasjok

0800-2000

Land

Finnmark

Kivilompolo / Kautokeino

0800-2000

Land

Troms

Tromsø lufthavn Langenes

ved ankomst

Luft

Troms

Helligskogen (Kilpis)

0000-2400

Land

Nordland

Bodø lufthavn

ved ankomst

Luft

Nordland

Bjørnfjell

0000-2400

Land

Nordland

Junkerdalen

0000-2400

Land

Nordland

Umbukta

0000-2400

Land

Trøndelag

Trondheim lufthavn Værnes

ved ankomst

Luft

Trøndelag

Storlien

0000-2400

Land

Trøndelag

Vauldalen / Røros

0000-2400

Land

Møre og Romsdal

Ålesund lufthavn Vigra

ved ankomst

Luft

Vest

Bergen lufthavn Flesland

ved ankomst

Luft

Vest

Bergen havn

ved ankomst

Sjø

Sør-Vest

Stavanger lufthavn Sola

ved ankomst

Luft

Sør-Vest

Haugesund lufthavn Karmøy

ved ankomst

Luft

Sør-Vest

Risvika havn

ved ankomst

Sjø

Agder

Kristiansand lufthavn Kjevik

ved ankomst

Luft

Agder

Kristiansand havn

ved ankomst

Sjø

Sør-Øst

Sandefjord lufthavn Torp

ved ankomst

Luft

Sør-Øst

Larvik havn

ved ankomst

Sjø

Sør-Øst

Sandefjord havn

ved ankomst

Sjø

Sør-Øst

Langesund havn

ved ankomst

Sjø

Innlandet

Støa

0800-2100

Land

Innlandet

Magnormoen

0000-2400

Land

Innlandet

Riksåsen

0800-1530

Land

Øst

Oslo lufthavn Gardermoen

ved ankomst

Luft

Øst

Ørje

0000-2400

Land

Øst

E6 – Nye Svinesund

0000-2400

Land

Øst

Bjørkebekk

0800-1530

Land

Oslo

Oslo havn

ved ankomst

Sjø

(Regjeringen.no)