Honnør til Bente-Lill Dankertsen for artikkelen om Wårinn og Håvard og gården i Kvæfjord.

Spesielt alle de glitrende og detaljerte fotos som ledsaget artikkelen.

Også all ros til iHarstad for en stadig bedre publikasjon som absolutt tar pulsen på nærmiljøet og beriker oss utflyttede harstadværinger som søker stevnemøte med glemte år.

Det gir en gammel bladfyk troen på at det fortsatt eksisterer journalister og redaktører med stolthet over yrket i behold.