Allerede i 1874 kom det første forslaget om fredning, da med Tromsø museums første styrer. Det var da den kjente gravhaugen som gikk under navnet «Selsbanehaugen» som ble foreslått å frede.

Siden har det blitt lansert større områdefredninger, blant annet i 1937 og 1965. I 1985 lå et ferdig forslag til fredning klar. I dette forslaget ble også krigens kulturminner og nyere tids kulturlag foreslått å fredet. I 2011/2012 ble området hvor krigsfangeleiren ryddet fram, og det igjen fart på fredningen.

Nå settes endelig punktum for en lang prosess.

Et rikt kulturminneområde

I fredningen inngår bygninger og kulturminner tilhørende Trondenes kirke og Trondenes prestegård.

Blant annet fredes tufter etter flere kirkestuer, steinvorrer i sjø og støer og tuften etter et kornmagasin. Fra krigen freder vi en krigsfangeleir, en administrasjonsleir – Todtleir og evakueringsleir.

Til krigsminnene hører også et kaianlegg og en kanonvei. På Trondenes hører også kulturminner fra kald krig og til fredningen hører en kanonstilling med bunker, maskingeværstilling og kanon blir også fredet.

For å sikre kulturminnene i landskapet er det fredet et område rundt kulturminnene.

Også Trondenes Fort, som ligger innenfor forsvarets områder, fredes. Denne fredningen skal ivareta anlegget som et helhetlig forsvars- og okkupasjonshistorisk anlegg.

Fredningen gjør at Trondenes Fort for ettertiden er en kilde til kunnskap og opplevelse.

Høytidelig markering

Markeringer finner sted i Trondenes Kirke, 29. oktober klokken 1245 – 1500.

Program for dagen er som følger:

  • 12:45-12:50: Musikkstykke v/Forsvarets musikk
  • 12:50-12:55: Velkommen til Trondenes kirke ved Prost Arne Håkonseth
  • 12:55-13:00: Tale ved Ordfører i Harstad Kari-Anne Opsal
  • 13:00-13:10: Tale ved TFFK
  • 13:10-13:20: Tale ved avdelingsdirektør v/Forsvarsbygg Jan Erik Johansen
  • 13:20-13:25: Musikkstykke v/Forsvarets musikk
  • 13:25-13:40: Tale ved Riksantikvaren Hanna Kosonen Geiran med diplomoverrekelser
  • 13:40-13:45: Musikkstykke v/Forsvarets musikk
  • 14.00 - 15.00: Omvisning Historiske Trondenes