Gå til sidens hovedinnhold

Stor skogbrannfare i Harstad: – Vær forsiktig!

Det er lov å bruke ild i utmark, men pass på, sier Just B. Glomsås.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap informerer jevnlig via sine hjemmesider om lokal skogbrannfare i de ulike delene av landet. Samtlige brannvesen holdes også kontinuerlig oppdatert om skogbrannfaren i sine respektive ansvarsområder, sier Just B. Glomsås på vegne av Harstad brann- og redningstjeneste i en pressemelding.

– Harstad brann- og redningstjeneste ønsker å minne på om at det for tiden er ganske tørt i de lavereliggende delene av regionen og ute i øyriket. Dette som følge av lite nedbør den senere tid, samt at det etter vinteren fortsatt er mye tørr lyng og tørt fjorårsgress i skogbunnen og på markene.

Les også

Kan bli årets bakeri: – Gjør en sabla god jobb hver dag

Generelt forbud

Det er i Norge generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark mellom 15 april og 15 oktober, men hver enkelt kommune kan fatte vedtak i lokale forskrifter som likevel tillater dette.

– I Nord-Norge er det vanligvis ikke så tørt at det medfører stor skogbrannfare, og Harstad kommune tillater kaffe- og grillbål i skog og mark hele året. Det betyr ikke at brannlovens krav til aktsomhet ikke gjelder, og det er hver enkelt sitt ansvar å påse at man opptrer på en slik måte at brann ikke oppstår.

Harstad brann- og redningstjeneste oppfordrer allmuen om å utvise forsiktighet dersom det gjøres opp ild i bålgruer, bålpanner og grillinnretninger, og at man sørger for at disse er ordentlig slukket når man er ferdig å kose seg.

– Vi ønsker alle en god sommer og håper at ferie og fritid blir akkurat slik hver enkelt ønsker seg.

Les også

Jubeltall: – Går mye bedre i Harstad enn i store deler av landet