Gå til sidens hovedinnhold

Stor undersøkelse: Slik måler grunnskolen i Harstad seg mot de andre i landet

Tilstandsrapport for grunnskolen i Harstad 2021 er klar.

Rapporten er utarbeidet av kommunedirektøren og sammenligner Harstads grunnskoler med grunnskoler i sammenlignbare kommuner (Kostra) og Kommune-Norge generelt. Den viser ingen store utslag i noen retninger.

– Tilstandsrapporten viser at resultater for Harstad i stor grad ligger på landsgjennomsnittet. Elevene trives godt på skolen. Nasjonale prøver, grunnskolepoeng og elevundersøkelsen viser at det arbeides godt i skolene, men vi ser også at det er forskjeller mellom skolene, skriver kommunedirektøren.

Når det gjelder mobbing, så viser tallene over tid samlet for Harstad en forbedring, selv om 10. trinn fortsatt ligger litt ligger over nasjonalt nivå.

Les også

Vinmonopolet flytter, nye utesteder - slik blir det nye kjøpesenteret i Harstad

– Det er viktig at alle skolene har forebyggende fokus for å skape et godt skolemiljø, og samtidig ha gode rutiner på å gripe fatt i enkelthendelser. Vi ønsker et inkluderende fellesskap for alle barn og unge i Harstad, hvor de tidlig fanges opp og får hjelp ut fra individuelle behov. Dette krever tverrfaglig samarbeid hvor man ser på hele utdanningsløpet, heter det i rapporten.

Skoleledelsen samarbeider med PPT, UH-sektor og andre aktører for å forbedre praksis, rutiner og systemer, slik at alle barn og unge opplever en skole som gir muligheter, står det.

Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet og har kvalitetsutvikling som siktemål. Tilstandsrapporten skal gi Harstad kommune et grunnlag for å jobbe langsiktig med det som mål å forbedre undervisningen og læringsresultatene, samt øke trivselen og redusere mobbing.

Les også

Vill avkastning: Slik kan 1.000 kroner i måneden bli til 5,8 millioner

Les også

Ida hjelper barn og unge i Harstad: – De kan bli veldig lukket i sorgen