Fredag ble første salve skutt i arbeidet med å bygge nytt helsehus til over en halv milliard kroner i Harstad. Det store bygget har plass til nytt legekontor, sengeplasser til pasienter, opptrening og mye mer.

Arbeidene har pågått en stund, men enda mer skal det bli. Blant annet graves det 12 meter dypt bare 18 meter fra UNN Harstad. Da må parkeringsplassene vi har blitt vant til vike – og LHL-boligene er revet for lengst.

– Det påvirker driften og det blir støv og støy, men det blir veldig bra når det er ferdig, sier driftssjef Gina Johansen på sykehuset.

Ny innkjøring og sprenger

Noe sykehuset merker godt, og må ta ekstra hensyn til, er sprenging som vil foregå på faste tidspunkter. Dette blant annet fordi sårbart utstyr på sykehuset ikke tåler så mye risting.

De mest oppmerksomme har allerede sett at det jobbes med ny innkjøring til sykehuset fra St. Olavs gate. Når denne er klar sperres de gamle parkeringsplassene for pasienter, og folk må kjøre om Skarveien på baksiden. Omleggingen av parkeringen skulle egentlig skje i forrige uke, men er utsatt.

– Entreprenøren, Harstad maskin, prioriterer å ferdigstille St. Olavs gate med busslomme og ny avkjøring til sykehuset.

Det er også gjort omfattende arbeid med å gjøre høydeforskjellen mellom sykehuset og St. Olavs gate mindre. Over gata for sykehuset har mange sett at det er fjernet mange trær. Dette etter krav fra Luftfartstilsynet. De to trærne som er ved den nye innkjøringen får forhåpentlig stå.

Ser på felles løsninger

Johansen ser store fordeler med det nye helsehuset.

– Det handler mye om samhandling og løsninger til det beste for pasientene. Helsehuset skal blant annet ta vare på mange av dem som er ferdige på sykehuset, men som trenger videre oppfølging og behandling i kommunal regi. Der blir veien kortere og man slipper tur med ambulansen. En kulvert gjør at man kan gå tørrskodd mellom bygningene.

Flere praktiske forhold, som varemottak, vask av tøy og renhold er også mulige områder der man skal jobbe sammen. Det er allerede avtale om felles varemottak.