Det blir ingen storstreik i kommunene. Partene kom til enighet tirsdag ettermiddag – over et halvt døgn på overtid.

Meklingen i offentlig sektor har pågått siden lørdag formiddag. Over tolv timer på overtid kunne partene sammen fortelle at den varslede streiken var avverget. Partene har kommet til enighet en lønnsøkning på 3,84 prosent.

Det er hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne som har forhandlet med KS om årets lønnsoppgjør.

Var klare

Ledelsen i Fagforbundet i Harstad jobbet mandag med forberedelser til den potensielle streiken. Ser man på streikeuttaket sammen med folketallet var Harstad blant kommunene som kunne bli hardest rammet

Så mange ansatte i kommunene i vår region ville ikke stilt på jobb ved en eventuell streik:

Tromsø kommune: 211

Harstad kommune: 161

Bodø kommune: 81

Senja kommune: 48

Sortland kommune: 32

Narvik kommune: 24

Lektorlaget derimot mener at forslaget fra mekleren ikke gir tilstrekkelig reallønnsvekst og at etterslepet er for stort. Dermed er det der fremdeles fare for streik.

– Vårt sentralstyre skal i samråd med fylkeslederne ta stilling til riksmeklerens forslag, sier leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus.

Les også

Harstads mektigste mann fyller 50 år: – Min datter er min tøffeste kritiker