Helgas NM på ski ble en suksess både for publikum og mange av deltakerne. Nå sier Troms og Finnmark fylke at de støtter arrangementet med en solid pengesum.

– I tillegg til å være en folkefest, er NM på ski og NM i kombinert store idrettsarrangement i nasjonal målestokk. Til sammen vil arrangementene kreve et sted mellom 10 000 og 15 000 dugnadstimer. Jeg syns det er veldig fint å kunne støtte arrangørene, da 2022 er frivillighetens år, uttaler fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp).

NM arrangementene i Harstad er ikke bare et stort løft for arrangørene, IF Kilkameratene og Medkila Skilagsom, det vil også skape positive ringvirkninger for lokalt og regionalt næringsliv.

– Harstad kommer til å fylles opp av utøvere, trenere, ledere og støtteapparat. Det kommer til å merkes godt ved både hoteller, restauranter og i handelsnæringen. Jeg anser det som viktig å støtte opp om store idrettsarrangementer da de bidrar til identitets- og stedsutvikling i byen og regionen, sier fylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).