Hålogaland Kraft Nett melder at det har oppstått en feil i strømnettet som har medført avbrudd i strømforsyningen sentralt i Harstad - mellom Hagebyen og Folkeparken. Hele 2573 kunder er berørt av strømstansen i skrivende stund - men tallene er i rask endring. Hålogaland Kraft Nett jobber med saken, og vet foreløpig ikke når strømmen kan ventes å være tilbake.

Ove Paulsen, overordna vakt ved HLK Nett, forteller at de gjennom feilsøking har begynt å sirkle inn to store feil nå.

- De fleste vil få strømmen tilbake innen kort tid. Noen vil nok måtte vente litt lenger, sier Paulsen.

Tallene på hvor mange som til enhver tid er rammet av stansen varierer. Paulsen forklarer han med feilsøking.

– Det er bare sånn det er når man feilsøker. Vi håper de fleste har strømmen tilbake ganske snart.

17:26 skal de fleste ha fått strømmen tilbake, men fremdeles er i underkant av 300 kunder rammet.

18:18 er det oppgitt at strømstansen er over, og alle kundene skal ha fått strømmen tilbake.