Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Stenstrøm: – Å se lengre enn egen nesetipp kan være krevende

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rune Stenstrøm i Harstad Høyre ivrer etter å bygge opp Harstad og Troms på bekostning av naboregionen. For en moral!

Jeg forstår godt at Stenstrøm helst hadde sett at saken omkring Andøya flystasjon ikke ble en sentral sak i årets valgkamp. Det er nok lite gevinst for Høyre i denne saken. I et forsøk på å begrense skadeomfanget forsøkes det å skape et narrativ der Senterpartiet er imot Evenes og Ofoten. Dette stemmer ikke. Mostanden til Evenes flystasjon er avgrenset til de maritime patruljeflyene (MPA) som per i dag har utmerkede forhold på Andøya flystasjon.

Det er grunn til å spørre om Rune Stenstrøm og Høyre i Harstad virkelig mener at prosessen som Høyre-regjeringen førte i 2016 var riktig? Om det er tilfelle burde de lese beslutningsgrunnlaget en gang til og deretter gjøre seg noen etiske vurderinger omkring forvaltningsorganets utredningsplikt som det offentlige har jf. forvaltningsloven og sakens opplysning.

Er regjeringens fremgangsmåte i denne saken overførbar til Harstad kommune? Vil representant Stenstrøm akseptere at administrasjonen i Harstad bruker «utredningsmalen» i Andøya-saken når viktige saker skal avgjøres av kommunestyret i Harstad?

Faktum er at MPA Evenes ikke er utredet! Dette kommer frem i KS1 rapporten angående hangarplassering på Evenes flystasjon (som ble endret grunnet manglede utredning).

Noen av de kostnadsdrivende konsekvensene av vedtaket ligger godt skjult i statsrådens skuff fordi det er alt for politisk ubeleilig at dette gjøres kjent nå. I tillegg skal alt av militær infrastruktur på Andøya videreføres. Dette umuliggjør etablering av ren sivil virksomhet som kunne tilført arbeidsplasser til Andøy kommune, som har vært vertskap for nasjonens MPA kapasitet siden 1960-tallet.

Det store flertallet, uansett partitilhørighet, ser galskapen i beslutningen som er fattet i "Andøy-saken". Unntaket er et fåtalls lokalpolitiske representanter fra regjeringspartiet som heier frem et prosjekt som de selv ikke aner konsekvensene av. Hvordan er det mulig å legge ned og re-etablere en flystasjon uten å utrede saken i en KVU/KS prosess?

Senterpartiet satser selvfølgelig i Ofoten. Befolkningen i Andøy kommune ønsker innbyggerne i Ofoten alt vel. Regionen er en viktig logistikk-hub for mottak av allierte landstyrker. Men dette har ingenting å gjøre med MPA og ubåtjakt. Senterpartiet mener at det beste for Forsvaret og NATO er at MPA videreføres i naboregionen Vesterålen og Andøy. Andøya flystasjon er en meget viktig stasjon for mottak av allierte kampfly og for gjennomføring av avanserte luftmilitære operasjoner i nordområdene.

Dette har nok harstadværingen og folk i Ofoten forståelse for uansett hvor mye Rune Stenstrøm og Høyre forsøker å skremme dem.