Politiet i Harstad har hatt en travel pinsehelg, forteller patruljeleder Line Solheim.

– Det var en god del folk ute på byen natt til søndag, men politiet hadde lite oppdrag tilknyttet utelivet.

Oppdragene politiet har stått i har vært av en slik karakter at Solheim ikke kan uttale seg nærmere med hensyn til involverte parter, samt hensynet til etterforskningen som fortsatt er under arbeid.

– Det har vært totalt 16 oppdrag tilknyttet enten psykisk helse, familieforhold, sedelighet eller oppdrag hvor barnevernet har vært involvert. Flere av disse oppdragene har resultert i opprettelse av straffesaker, sier patruljelederen til iHarstad