Folkehelseinstituttet skriver på Twitter at det har blitt sendt ut en e-post i deres navn med overskriften «Registrert smitte». Den er ikke sendt fra FHI, og de ber om at man ikke åpner et vedlegg som ligger i e-posten.

– Vi har fått meldinger om svindel-epost sendt i vår navn, med overskriften Registrert smitte. E-posten har en fil mottaker bes åpne og avsender har en filemail.com-adresse. E-posten er ikke fra FHI og vedlegget bør ikke åpnes! Vi har bedt HelseCERT undersøke saken, skriver FHI.