Gå til sidens hovedinnhold

Sykefraværet øker i Harstad-regionen: – Kraftig økning i psykiske lidelser

Sykefraværet i Harstad økte med nesten 10 prosent sammenlignet med fjoråret.

Status etter andre kvartal i år er at sykefraværet i Harstad er på 5,6 prosent - opp 9,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Den samme trenden ser vi i andre kommuner i vår region.

Etter mange år med stabile sykefraværstall, har pila gått feil vei i 2020 og 2021. I perioden 2017-2019 var tallet jevnt på 5,3 og 5,2 prosent i Harstad.

Det legemeldte sykefraværet i andre kvartal 2021 var på 6,3 prosent i Troms og Finnmark totalt. Det legemeldte sykefraværet for hele Norge var til sammenlikning på 5,3 prosent. Sammenlignet med fjoråret har fraværet økt med 8,4 prosent for Troms og Finnmark.

– Sykefraværet fortsetter å øke og er høyere enn før pandemien. Vi følger nå utviklingen nøye og har satt inn ekstra ressurser for å målrette vår innsats sammen med arbeidsgiverne. Vi håper at sykefraværet vil synke etter hvert som samfunnet normaliseres, sier Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark.

Sykefraværet i Troms og Finnmark per 2. kvartal (fjorårstallet står i parentes):

Tromsø: 5,6 prosent (5,3)

Kvæfjord: 7,3 prosent (6,9)

Tjeldsund: 7,3 prosent (7,3)

Ibestad: 6,5 prosent (6,0)

Senja: 7,5 prosent (6,5)

Sykefraværet øker mest blant kvinner

Det legemeldte sykefraværet er relativt stabilt blant menn med en økning på 1,1 prosent fra 2. kvartal 2020 til 4,5 prosent 2. kvartal 2021. Blant kvinner er det en betydelig økning på 13,5 prosent til 8,4 prosent for 2. kvartal 2021.

Økningen i sykefraværet blant kvinner har sammenheng med den markante økningen i fraværet i kvinnedominerte næringer som undervisning og helse- og omsorgstjenester. Begge disse områdene er næringer som har hatt særlig store utfordringer på grunn av koronapandemien, og hvor belastningen over tid antas å ha vært høy.

Kraftig økning i psykiske lidelser

Sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser utgjør fortsatt den desidert største andelen av sykefraværet i fylket. Fra 2.kvartal 2020 til 2.kvartal 2021 har det vært en økning på 6,4 prosent i antall tapte dagsverk som skyldes muskel- og skjelettlidelser. Med til sammen 147 725 tapte dagsverk, utgjør muskel- og skjelettlidelser 39,2 prosent av totalt antall tapte dagsverk i fylket.

Sykefravær knyttet til diagnosegruppen psykiske lidelser øker mest med 16,1 prosent sammenliknet med 2. kvartal 2020, og er årsaken til 86 000 tapte dagsverk i 2. kvartal 2021. Dette utgjør 22,8 prosent av totalt antall tapte dagsverk i fylket.

– Økningen i psykiske lidelser forteller oss at pandemien nok har slitt på folk, kanskje mer enn antatt, forteller Kristoffersen. Vi styrker nå vår psykologtjeneste for å kunne tilby raskere hjelp til enda flere innbyggere.

NAV Troms og Finnmarks Senter for jobbmestring er et tilbud til enkeltpersoner som har angst eller depresjon, og som ønsker hjelp til å håndtere dette i jobbsammenheng.

– Det er kanskje ikke alle som vet at NAV har en egen psykologtjeneste som er åpen for alle. Vi oppfordrer de som har lettere psykiske lidelser som angst eller depresjon og som ønsker å komme tilbake i arbeid, om å ta direkte kontakt med våre dyktige psykologer og rådgivere ved senter for jobbmestring. Kontaktinformasjonen deres ligger åpent for alle på nav.no, sier Kristoffersen.

Les også

Gards 7 råd for å utvikle Harstad: – Bygg nytt for unge - og få liv i tomme lokaler i sentrum