De fleste ungdommer i Norge velger fortsatt kjønnstradisjonelt når det kommer til utdannings- og karrierevalg. Det er særlig tydelig innenfor fag- og yrkesopplæringen. For at arbeidslivet i Norge skal få den nødvendige kompetansen vi trenger i fremtiden må flere jenter velge tekniske yrkesfag og realfag.

Jenter og teknologi-dagene skal inspirere jenter i 9. og 10. klasse til å velge utdanning i teknologi og realfag på tekniske yrkesfag, fagskoler, universiteter og høgskoler. Den 2. november er det duket for en stor nasjonal livestrømming til klasserom landet over. Her kan jentene møte kvinnelige rollemodeller, få vite mer om teknologi og realfag, delta i konkurranser og være med på andre morsomme aktiviteter.

Dagen etter åpner bedrifter i alle landets fylker opp sine dører for jentene. De får et bedre innblikk i hva bedriften produserer og hvordan de gjør det, møte inspirerende ansatte, delta i arbeidsgrupper, og lære om spennende teknologi.

I Tromsø er det elektrobedriften JM Hansen og Norce som tar imot besøk.

I Balsfjord er det Cargill på Bergneset. Gagama Elektro fyller sine lokaler med jenter fra ungdomskolene i Hammerfest og det samme gjør Nordkraft i Harstad. Og sist med ikke minst, tar Demas på Dyrøy som alltid godt imot besøk av ungdommen.

Utdanning i teknologi og realfag gir enorme muligheter og Norge står overfor store omveltninger drevet frem av teknologi. Det er derfor stadig større etterspørsel etter teknologi- og realfagsutdannede i Norge.

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, NITOs behovsundersøkelse viser at 69 prosent av arbeidsgiverne i privat sektor vil trenge flere ingeniører i årene fremover. Behovet er størst for ingeniører innen bygg, fulgt av IKT og elektro. 45 prosent synes at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører.

I tillegg er jenter som velger utdanning og karriere innen tekniske fag fortsatt i mindretall. Samordna opptak viser at andelen kvinnelige søkere var på 35,4 prosent i 2021. Selv om flere jenter har søkt seg til enkelte ingeniør- og teknologifag de siste årene, forblir de sterkt underrepresentert - på enkelte yrkesfaglinjer er det kun 6 prosent jenter.

Dette er bekymringsverdig, og en trend vi må klare å snu. Flere jenter må få øynene opp for de spennende fagene og mulighetene utdanningene gir. Bedriftene står klare til å ta imot flere med fagbrev og ingeniørutdanning, og vi trenger flere jenter med denne kompetansen slik at vi sikrer innflytelse i utformingen av nye teknologiske løsninger, som kommer til å bestemme over våre liv.

Nord-Norge trenger gode hoder for å finne de beste løsningene når fremtidens teknologi og næringer skal utvikles, og morgendagens samfunn formes.

Søk muligheter, søk teknologi og realfag!