– Nå har vi funnet løsningen på hvordan dette kan fungere, sier en storfornøyd Edvin Eriksen.

Han var ikke fornøyd med de første skisserte forslagene som ble levert, og sa rett ut at det ikke var bra nok. Men nå tror han at kommunen vil treffe de som «virkelig trenger det», samtidig som man unngår stigmatisering.

– Og så unngår vi byråkrati, det er også veldig viktig. Vi må for all del ikke rote oss bort i for mye byråkrati, legger han til.

Slipper å søke selv

Det som Eriksen kanskje er ekstra fornøyd med, er at ordningen er slik at det ikke er familiene selv som trenger å søke om støtte – det er det organisasjonene og fritidstilbudene som gjør.

– De kjenner de ungene som er der veldig, og de kjenner til og med de som ikke har råd til å være med. De har veldig god oversikt. Og det er de som er nøkkelpersonene. De skal se at her er det en gutt eller ei jente som virkelig trenger hjelp til utstyr, til medlemskap, til kontingent, til deltakelse – og så er det de som formidler en søknad til kommunen.

– Vi kommer til å søke

Det er kulturrådgiver Maren Aurebekk og Mariann Elise Førli Karlsen, koordinator for forebyggende arbeid, som i all hovedsak har jobbet frem forslaget, blant annet med inspirasjon fra Coop-dugnaden. Aurebekk forteller at responsen fra de organisasjonene de har snakket med har vært god.

– Det er flere som har sagt til meg at «vi har barn i målgruppa, og vi kommer til å søke.»

Jesper Stattin, leder i Ungdomsrådet, forteller at ungdommene i rådet er veldig glad for at ordningen er på plass. Fritidsaktiviteter er – etter skolen – den viktigste sosiale arenaen for barn og unge, og kostnadene øker stadig.

– Det er jo rett og slett urettferdig at noen barn ikke skal kunne delta fordi familien ikke er i den økonomiske situasjonen at ikke kan se seg råd til det. Vi syns denne kassa er fantastisk og jevner ut økonomiske forskjeller mellom barn, [forskjeller] som ikke burde være der, sier Stattin, som tror og håper dette vil gi et løft i hverdagen for barn og unge i Harstad kommune som nå kan få være mer med vennene sine også etter skoletid.

Få ut infoen

– Nå håper vi kommunen er aktiv og får info ut sånn at foreldre og alle som jobber med barn og unge skal være klar over at kassa eksisterer og hva den er til, og at folk faktisk søker dit. Og om man er i tvil om barn har råd, søk! Er oppfordringa fra Stattin.

– Tanken er jo også at skoler og lærere eller de som er i kontakt med barn og kjenner på «hvordan skal vi få dette barnet inn i fritidsaktiviteter», så er terskelen lav. Ordninga ligger jo også hos Kulturenheten, som er ganske nøytral, sier Karlsen.

Søknadsskjemaet skal være tilgjengelig på kommunens hjemmesider allerede i dag, 31. august. I potten er det satt av litt over 900.000 kroner i en årlig bevilgning. Basert på 2018-tallene tilsvarer det cirka 2200 kroner per barn i lavinntektsfamilier – men naturligvis vil støttebeløp til hvert enkelt barn variere basert på behov, og antall søkere.

Behovet er der

– Det som var sagt sist er at det er 403 barn som lever i lavinntektsfamilier. Det kan være pluss-minus, sier Karlsen.

– Vi tror vel heller at det har økt enn at det har blitt færre, fortsetter Aurebekk.

For Edvin Eriksen er det viktig at fritidskassa bidrar til å jevne ut forskjeller og gjøre fritidstilbudet i kommunen tilgjengelig for alle – uavhengig av familiens økonomi.

– Det er jo først og fremst trist og ille at det er over 400 barn og unge i Harstad som er i en situasjon der familien rett og slett ikke har råd til at de skal kunne delta på aktiviteter sånn som alle andre. sånn burde vi ikke ha det i samfunnet og ikke i Harstad, det er en viktig politisk oppgave å sørge at alle kan delta på rimelig lik linje. Da handler det om å forbedre økonomien til noen. Fritidskortet eller fritidskassa – er et ledd i dette.

Fritidskassa: Ny støtteordning for barn og unge

Nå kan barn og unge som har behov få støtte til fritidsaktiviteter gjennom fritidskassen! Fritidskassen kan gi støtte til deltakeravgift i faste, organiserte fritidsaktiviteter. I tillegg støttes kostnader til utstyr, deltakerutgifter ved cup, leir, reise/transport, måltider og annet som er nødvendig for å delta på en fast, organisert fritidsaktivitet.

Hva støttes:

Fritidsaktiviteter for barn og unge i Harstad kommune mellom 6 og 19 år, med et reelt behov for støtte på grunn av vanskelig økonomi. Det stilles ikke krav til dokumentasjon av dette. Det kan søkes om alle typer organiserte fritidsaktiviteter som foregår regelmessig over en lengre periode.

Hvem kan søke:

En kontaktperson søker på vegne av barnet/ungdommen det gjelder.

Kontaktpersonen kan enten være

1. en ansatt i det offentlige som følger opp barnet/ungdommen/familien for eksempel gjennom Nav, barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, integreringsenheten, kulturskole, skoleverket, familievernkontor.

eller

2. være tilknyttet frivillig lag/forening, Røde Kors /annen ideell organisasjon.

Kontaktpersonen blir bindeleddet mellom fritidskassa, familien/barna og aktivitetstilbyder, og forplikter seg til å følge opp barnet/ungdommen som det søkes på vegne av. Privatpersoner kan ikke søke selv.

Behandling av søknaden

Innkomne søknader behandles fortløpende. Støttens varighet avhenger av barnas ønsker og av aktivitetens kostnadsnivå, da støtteordningen dekker utgifter for maksimalt kr 5 000 per barn per år. Støtte til innkjøp av utstyr må ses i sammenheng med utlånsordninger som finnes i kommunen. Støtten utbetales til organisasjonen som tilbyr aktiviteten.


Journalisten var inntil 1. januar ansatt som koordinator for Ungdomsrådet, og har derfor vært involvert i prosessen på et tidlig tidspunkt, gjennom fasilitering av Alle med-dugnad for daværende ungdomsråd.