Troms og Finnmark fylkeskommune ruller nå ut et opplegg som skal gi ledige og permitterte i regionen muligheten til å fullføre videregående opplæring uten å betale en krone.

– Mange av oss har såkalte hengefag eller fag vi har strøket i og aldri tatt opp igjen. Nå får de som ønsker det muligheten til å gjøre ferdig sitt vitnemål, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde i en pressemelding.

Fylkesråden understreker viktigheten av at fylkeskommunen nå handler raskt for å avhjelpe situasjonen mange ledige og permitterte nå befinner seg i.

– Pandemien vi står i skaper store utfordringer for den enkelte. Spesielt i utsatte bransjer er permitteringer og oppsigelser nå resultatet. Da er det viktig at fylkeskommunen raskt hiver seg rundt og ser hvor vi kan bidra. Vi igangsetter nå kurs for de som mangler ett eller flere av fellesfagene.

Må bare ha tilgang til nettet

Tilbudet gjelder alle som er bosatt i Troms og Finnmark fylke, er ledige eller permitterte, og mangler ett eller flere fellesfag for å kunne fullføre videregående med vitnemål eller fagbrev. Kursene gis over internett via nettskolen.

– Jeg vil gjerne presisere at kursene er gratis. Det eneste som kreves er egen PC og tilgang til internett. Man kan altså oppholde seg hvor man vil i fylket og fremdeles kunne delta. Dette er et av flere tiltak som jobbes med på kort og lang sikt for å gi ledige og permitterte muligheter mens de går ledige. Ledige og permitterte vil også få dekket oppmeldingsavgiften til privatisteksamen av oss. Jeg håper det vil være til nytte for mange.

Tilbudet gjelder for dem som mangler et eller flere av fellesfagene norsk, engelsk, matematikk (1P/2P), naturfag, samfunnsfag og historie. Kursdeltagerne må være bosatt i Troms og Finnmark fylke, være arbeidsledig eller permittert og mangle fellesfag for å kunne fullføre videregående med vitnemål eller fagbrev.

Oppstart for tilbudet er uke fem og kurset går over ti uker fram mot privatisteksamen som starter april/mai 2021. Kandidatene som søker vil få veiledning før de selv melder seg opp til privatisteksamen i de aktuelle fagene. Kurset vil inneholde ressurser, sanntidsundervisning og veiledning av faglærer i to timer i uken per fag, og kandidatene vil få muligheter til eksamenstrening både skriftlig og muntlig.

Søknadsskjema finnes på tffk.no, søknadsfrist er 23. januar.