(Nordlys)

Det skriver kommunen i en pressemelding.

Den smittede er isolert og får behandling ved UNN, og er i bedring. Kommunen iverksetter nå smittesporing. Rundt 90 personer på skolen er å regne som nærkontakter.

– Alle som er definert som nærkontakter er innkalt til et felles informasjonsmøte onsdag. De neste dagene vil alle disse også bli ringt opp for å få informasjon, sier Trond Brattland, smittevernoverlege i Tromsø kommune.

Tuberkulose smitter gjennom at man hoster eller puster ut små dråper som inneholder tuberkulosebakterier, skriver kommunen.

– Det skal ganske tett kontakt til for at noen blir smittet. Derfor vil smitten som regel bare skje innad i familien. Men siden skoleelever tilbringer mye tid sammen, kan smitte ha forekommet. Dette ønsker vi nå å få undersøkt, sier Trond Brattland.

Ifølge FHI er Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge. Hvert år er det i underkant av 300 tilfeller totalt. Tuberkulose er lite smittsomt sammenliknet med mange andre sykdommer, og smitte forutsetter vanligvis tett samvær over tid. Av dem som er smittet er det mellom 5 og 10 prosent som utvikler tuberkulosesykdom.

Nærkontaktene vil ta blodprøve, men må vente 8 til 10 uker etter sist gang man var i kontakt med den som er smittet – før blodprøven tas.

– Hvis noen tester positivt, vil de bli tilbudt forebyggende behandling mot tuberkulose, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Det finnes flere behandlingsformer, men den vanligste er tabletter som tas én gang i uka i tre måneder. Denne behandlingen vil minimere risiko for å utvikle sykdom senere i livet, skriver kommunen videre.