Det skriver Rolf K. Ytterstad, kommandersersjant og talsperson i Hæren i en pressemelding.

– I samvirke med allierte og Luftforsvaret skal det mest avanserte de skal være klar for, øves på. Norge forsvares, og vår evne til dette betinger denne kompetansen. Torsdag 2. juni gjennomfører derfor Brigade Nord skarpskytingsøvelsen Thunder Bolt i Setermoen skytefelt. Nytt av året er deltakelse av et lettpansret kompani fra den engelske Hæren, samt engelske jagerfly, melder Ytterstad.

Rolf Ytterstad er harstadværing, og fungerer midlertidig som talsperson for Hæren frem til en endelig arvtaker etter Eirik Skomedal er på plass. Skomedal har sluttet i jobben på Bardufoss og starter på Stabsskolen i Oslo etter sommeren.

Dette er en årlig øvelse for Hæren der det meste av brigadens våpen og støttefunksjoner skal brukes, ledes og skyte koordinert. Alt fra artilleri, ledelse av fly som skal bombe, stridsvogner som skyter, personell som benytter seg av forskjellige bærbare panserbekjempelsesvåpen (Javelin og M-72), skarpskyttere, sprengning av minefelt, kryptert samband i bruk mellom avdelinger og ledelse, sanitet i beredskap, med mer.

Her lander Munin på Evenes

– Og ikke minst logistikkdelen av operasjonen, der brigadens egen stridstrenbataljon sammen med det som heter Trenregimentet sørger for det som kan sies å være hovedingrediensen i en skarpskytingsøvelse – mange tonn med ammunisjon.

Ytterstad sier at en nyhet i forbindelse med årets øvelse, er at den engelske Hæren deltar med ett kompani. Dette for å finne ut om Thunder Bolt er en arena de ønsker å delta på i årene som kommer.

Øvelse Thunder Bolt 22

Er en hærledet øvelse (en såkalt Live Fire Exercise) med deltakere fra de andre forsvarsgrenene og flere av Norges allierte partnere.

Øvelsen gjennomføres både i uke 22 og 24 i henholdsvis Troms og Finnmark.

Øvelsen har som hovedhensikt å utvikle og trene Hærens samvirke med de andre forsvarsgrenene og allierte partnere.

Det deltar 2.500 soldater og 200 feltkjøretøy.