Gå til sidens hovedinnhold

Tre dager satt av til domstolbehandling av kino- og biblioteksaken

Saken går i Nord-Troms og Senja tingrett 11.-13. august.

Tvistesaken mellom Kjøpesenter Nord AS (Nordic-gruppen) og Harstad kommune dreier seg om "tilsidesettelse av tiltalebeslutning etter regleverket for offentlige anskaffelser."

Esther Lindalen Rohde Garder er advokat for Kjøpesenter Nord AS, mens Kjell-André Honerud representerer Harstad kommune. Rettens administrator er Ørjan Torsteinsen Walseth.

Advokat Esther Lindalen Rohde Garder uttalte til iHarstad i forrige runde at Kjøpesenter Nord var trygg på at dette skulle gå deres vei, i forbindelse med at saken gikk i Ofoten tingrett i oktober 2020. Retten endte med å forby kommunen å inngå kontrakt for bygging av ny kino og bibliotek sammen med Kaarbø Utvikling. Kjøpesenter Nord ble gitt 14 dager til å ta ut stevning i tingretten, noe de altså har gjort.

– Retten er enig med oss i at anskaffelsesreglene ikke er fulgt. Kommunen skulle ha forholdt seg til det som var sagt i konkurransedokumentene: At det skulle være to tilbydere. Det var bare én, uttalte Esther Lindalen Rohde Garder i november 2020.

Kjøpesenter Nord mener kommunen ikke har fulgt spillereglene. Nordic-sjef Sverre Utvåg, på vegne av Kjøpesenter Nord AS, har tidligere skrevet i et brev til kommunen at avtalen med Kaarbø Utvikling om kino og bibliotek strider mot anskaffelsesregelverket.

I konkurransegrunnlaget for bygging av ny kino og bibliotek var det opplyst at det måtte være flere aktører som kom med tilbud. Kjøpesenter Nord var med i tidligere runder, men trakk seg fra prosessen underveis. Kaarbø Utvikling ble da eneste tilbyder, og kommunen valgte å gå videre med dem, noe Kjøpesenter Nord AS ikke kunne akseptere. Sistnevnte mente at konkurransen måtte lyses ut på nytt.