En tidligere test av et parti Rawlink sykkelhjelmer viste at det eksisterte en alvorlig risiko, da materialet som ble brukt i hjelmen sprakk når de ble testet, opplyser Schou Company i en pressemelding

– Basert på Schous etterkontroll av andre partier av produktet, var det ikke mulig å avgjøre om disse hjelmene er trygge å bruke. Som et forsiktighetsprinsipp har Schou derfor besluttet å trekke tilbake alle Rawlink Urban sykkelhjelmer fra sluttbrukerne.

Hvis du har eller kjenner til noen av disse hjelmene, må du ikke lenger bruke dem. Oppbevar hjelmen utilgjengelig for barn og unge, og lever den inn der den ble kjøpt.

– Når du leverer inn hjelmen i butikken, trenger du ikke å legge frem kvitteringen eller annen dokumentasjon som bevis på at du har kjøpt produktet fra butikken som har markedsført produktet vårt.

Produktetiketten finnes på innsiden av hjelmen