(Nordlys)

Gult betyr ikke bare sol og late dager, men også fare. På det som blir årets varmeste dag, har nemlig meteorologene utstedt ikke mindre enn tre farevarsler for Troms, både for kysten, Nord-Troms og Indre Troms.

Det er allerede skogbrannfare og jordskredfare i Troms, og fra i morgen er det også ventet flomfare. Alle de tre varslene har faregrad gul.

Når det gjelder skogbrannfaren, er det lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder, inntil det kommer nedbør av betydning.

Farevarselet gjelder for Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Nord-Troms.

I varselet om jordskred står det: «Det ventes noen jord-, sørpe- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting, også i høyfjellet. Vannmetningsgraden i bakken øker i takt med snøsmeltingen. Dette gir økende fare for jord-, sørpe- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter.»

Det siste av varselet, som først trer i kraft onsdag, er flomfaren. «Vannføringen ventes å øke, særlig i små og middels store vassdrag der det fremdeles er mye snø igjen i nedbørfeltet, grunnet høye temperaturer og snøsmelting.» Varselet gjelder for Troms og Finnmark.

Anbefalingene er å «sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f.eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc. langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring

Flomvarselet gjelder til og med fredag.

Gradestokken skal stige opp mot 25 grader flere steder onsdag, som på Bardufoss. I Tromsø sier yr at det skal bli 22 grader i morgen.