Omklassifiseringen vil ha konsekvenser både for folk som skal reise fra Troms og Finnmark til utlandet, samt utenlandske turister som skal eller er i fylket.

Det er imidlertid ulik praksis i ulike europeiske land for hvilke regler som gjelder for inn- og utreise av oransje soner.

– Reglene for reise er ikke helt harmonisert på tvers av land, påpeker FHI-lege Helena Niemi Eide til Nordlys.

Hun anbefaler derfor at folk undersøker reisereglene i hvert enkelt land før man eventuelt skal reise.

En oversikt over ulike lands innreiseregler kan du finne her.