Gå til sidens hovedinnhold

Trondenes tingrett er historie. Nå flytter Kåre til Harstad for å starte noe helt nytt

Dette er mannen som blir sjef for domstolen: Kåre Skognes, nåværende sorenskriver i Øst-Finnmark.

Kåre Skognes, nåværende sorenskriver i Øst-Finnmark, ble i mars innstilt til å bli leder for Midtre Hålogaland tingrett, som erstatter Trondenes tingrett. Nå er han klar til å starte opp, og han har valgt kontorsted selv.

– Skognes vil være på plass 1. mai 2021, og han har opplyst at han ønsker å ha sitt kontorsted, samt å bosette seg i Harstad, skriver Linda Karlsen i Trondenes tingrett i en pressemelding.

Totalt var det fem søkere til den nyopprettede stillingen som leder for Midtre Hålogaland tingrett.

Les også

Underslo 1,9 millioner kroner fra Kilkam: Nå er dommen klar

60 domstoler skal bli 23

Opprettelsen av den nye tingretten er et ledd i omorganiseringa av landets domstoler, hvor 60 domstoler skal bli til 23. Den nye Midtre Hålogaland tingrett skal ha rettssteder i Harstad, Narvik, og Sortland. I den nye rettskretsen inngår også følgende kommuner: Andøy, Bø, Evenes, Gratangen, Hadsel, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lødingen, Salangen, Tjeldsund og Øksnes.

Domstollederen vil få overordnet ansvar for den nye tingretten, hvor vedkommende blant annet skal lede det pågående omstillingsarbeidet.

LES OGSÅ: Harstadmann krasjet bilen, bestilte kaskoforsikring etterpå

Nye lokaler

Opprettelse av Midtre Hålogaland tingrett medfører at Ofoten tingrett, Trondenes tingrett og Vesterålen tingrett opphører å eksistere fra samme tidspunkt, 26. april 2021. Tittelen «sorenskriver» utgår og erstattes av «domstolleder».

– Det arbeides både sentralt og lokalt med hvordan den nye tingretten skal organiseres, og det er igangsatt prosess vedrørende utarbeidelse av felles saksbehandlingsrutiner i tillegg til et betydelig arbeid med tilrettelegging av tingrettens IT-systemer, heter det i pressemeldingen.

Det tas videre sikte på å tilrettelegge for og gjennomføre regelmessige møter med alle tingrettens eksterne brukere på alle tre rettsstedene, så som advokater, forsvarere, bistandsadvokater, bostyrere, medhjelpere, påtalemyndigheten, politistasjonene, kriminalomsorgen, familievernkontorene m.fl. Disse møtene vil foregå på alle tre rettsstedene.

Trondenes tingrett har et pågående og igangsatt samlokaliseringsprosjekt med Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett, og flytter inn i felles og nyoppussede lokaler 1. oktober 2021. Samlokaliseringsprosjektet fortsetter med inn i Midtre Hålogaland tingrett, rettssted Harstad.

Les også

Linda og Marion hjalp mann ut av bolig full av søppel: – Var omgitt av matavfall og sprøytespisser