Gå til sidens hovedinnhold

Truer med anmeldelse: – Du kan ikke brenne alt på Sankthansaften

Samler du brensel til årets sankthansbål?

Husk at det kun er rent trevirke som kan brennes på bålet!

Det forteller Just Børre Glomsås i Harstad brann og redning.

– Malt, beiset og/eller impregnert treverk er for avfall å regne, og skal derfor ikke brennes på sankthansbålet. Brenning av avfall på sankthansbålet er brudd på forurensningsloven og vil derfor bli anmeldt, sier han.

Brenning av behandlet trevirke, bildekk, tekstiler, møbler, madrasser, plastposer, gamle båter eller annet søppel kan gi utslipp av miljøgifter både i røyken og i asken.

Røyk fra denne typen brenning kan gi helseproblemer for de som befinner seg i nærheten, og da spesielt for astmatikere, allergikere og andre med luftveissykdommer. Svært mange miljøgifter blir dessuten liggende igjen i asken fra slike bål, og kan forurense grunnen eller sive ned i bekker, innsjøer, grunnvann eller ut i havet.

Les også

Unikt samarbeid mellom Heggen-elever og Nobel-skole i New York: – Det er uvanlig

Harstad brann- og redningstjeneste og kommunens miljørådgiver har ved felles befaring rundt i kommunen observert flere sankthansbål, og de aller fleste bålene består av kvister, ved og annet rent trevirke.

– Det ser ut til at den jevne Harstadværing har fått med seg at det ikke skal brennes søppel hverken på sankthansaften eller andre dager, og det er vi veldig glade for, sier Glomsås.

Harstad brann- og redningstjeneste ønsker alle en flott og behagelig sankthansfeiring!