I fjor ble det for alvor klart at økonomien i kirka i Ibestad kommune var ute av kontroll. Den nyeste oversikten viser at kirka hadde 705.000 kroner i merforbruk i perioden 2019-2021. Dette ble ikke godt nok rapportert under veis, mener kommunen som årlig bidrar med økonomiske tilskudd.

Konsulent og settekirkeverge fra Harstad ble hentet inn for å gjøre en ryddejobb.

På ett tidspunkt måtte presten møte helt alene i kirka, og det var usikkert om man kunne grave graver og gjøre normale oppgaver på grunn av pengemangel. Kommunen bidro derfor med ekstraordinære mdiler.

Nå har kommunestyret vedtatt at det i ny avtale med Ibestad kirkelige fellesråd skal kunne gjennomføres forvaltningsrevisjon. Det er de selv ikke enige i.

– Er ikke en del av kommunen

Fellesrådet begrunner dette med flere forhold, blant annet at kirka ikke er en del av kommunen, men en mottaker av tilskudd. Dette er tidligere slått fast av Barne- og familiedepartementet.

– Kommunen har allerede gjennom sin representant innsikt i saksframlegg, organisering, møtegjennomføring, budsjett/regnskap og annen styringsinformasjon.

Fellesrådet foreslår heller jevnlig økonomisk rapportering til kommunen gjennom året.

– Uvanlig

Kommunedirektør Hildegunn Thode Dalsnes sier at det ikke er uvanlig at man i enkelte situasjoner bruker mer penger enn man strengt tatt har til rådighet, men at man ikke forholder seg til lov og forskrift er nok litt mer uvanlig.

Hun sier at kommunen må dekke mye av underskuddet.

– Men finansieringsplikten er ikke ubegrenset. De er ikke skjermet for kutt og nedtrekk. Til deres forsvar har de tatt ned driften en del, men kanskje ikke i tilstrekkelig grad.

Kirka har ikke forholdt seg til forskriftene som sier at merforbruk må dekkes inn i påfølgende år.

Ibestad kommune understreker at kirka ikke skylder noen penger, men siden merforbruket ikke er fremført til inndekning slik forskriften tilsier, så må dette løses opp i nå. Tilskuddet for å dekke opp for tidligere års merforbruk vil dermed bidra til å bedre likviditeten til fellesrådet.

Dalsnes anbefaler kommunen å utbetale ekstra tilskudd i år og neste år for å dekke inn dagens underskudd på 550.00 kroner.