(NTB) Et kraftoverskudd i Nord-Norge gjør at regionen i dag har rimelig strøm. Og få kabler mellom Nord-Norge og Sør-Norge fører til stor prisforskjell på strøm i landet, skriver Dagens Næringsliv.

Det er imidlertid ventet store investeringer innen vei, bolig, sjømat, flyplasser, hydrogen og batterifabrikker i landsdelen. Konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft mener derfot at det kun er snakk om tid før det blir kraftmangel.

– Kraftoverskuddet vi har i dag, kan fort bli spist opp som følge av den økende etterspørselen av kraft. Da vil strømprisene øke, sier Semmingsen.

Han mener dårlig nettforbindelse på sikt vil hindre industriutvikling i nord og at det må bygges mer kraft og en bedre forbindelse til Sør-Norge og Nord-Sverige.

Det er ikke konsernsjef Eirik Frantzen i Nordkraft i Narvik enig i. Han mener det trengs flere kabler innad i landsdelen.

– Fra Namsskogan til Finnmark har vi mange sårbare nett. Med økt forbruk blir det enda viktigere å få bort flaskehalsene innad i regionen, sier Frantzen.

Han ser heller ingen nytte av et bedre overføringsnett til Sør-Norge og Nord-Sverige.

Utregninger fra Statnett viser dersom kapasiteten ut av Nord-Norge og Nord-Sverige hadde vært større, ville det økt prisen økt mer i nord enn den ville blitt redusert i sør.

(©NTB)