Leserinnlegg: Situasjonen for sykehuset i Harstad

Kvæfjord Arbeiderparti har på sitt årsmøte den 15.februar drøftet den uholdbare situasjon ang. legesituasjon ved UNN Harstad, og vil uttale følgende:

UNN HARSTAD mangler legespesialister for de fleste avdelingene. Pasienter blir enten sendt til UNN TROMSØ, privatklinikker i TROMSØ eller BODØ og Oslo som har avtaler med STATEN. Dette gjelder blant annet innenfor fagområdet ØYEKIRURGI, ØRE-NESE-HALS, HUDAVDELINGEN og LUNGEAVDELINGEN.

Det er med største beklagelse at vi i løpet av mange år har opplevd at UNN Harstad mangler leger/spesialister. Særlig gjelder dette spesialister innen øye, lunge og øre-nese-hals.

Dette har fått som konsekvens at pasienter har blitt sendt til legespesialister andre steder i Norge hvor det er avtale med staten. Dette koster både for pasienten og for det norske samfunnet. Det er også slitsomt for de fleste pasienter når vi vet at mange som er avhengig av slik hjelp er personer fra 60 år og oppover, ja faktisk mange som har passert 80 år og mer. Å sende pasienter som har passert 80 - 90 år til privatklinikker i andre landsdeler, vet vi byr på både slit for den det går ut over og ikke minst resulterer i store utlegg. I tillegg påfører dette det norske helsevesenet mye større kostnader enn om dette hadde kunnet foregå i Nord-Norge og pasientene hadde hatt kortest mulig vei til behandling.

Det burde ikke være slik at når vi har et forholdsvis stort sykehus i Harstad som skal kunne dekke både Sør-Troms, Vesterålen og Nordre del av Nordland. Etter at vi mistet øyelege i Narvik har tingenes tilstand bare blitt verre. Ventetiden på å komme til øyenlege har bare vokst. I en slik situasjon burde UNN Harstad snarest bli utstyrt for å kunne ta større øyeoperasjoner.

Vi må få på plass spesialister i Harstad så snart som mulig dersom UNN Harstad fult ut skal kunne framstå som et velfungerendefungerende sykehus. Derfor må det utdannes flere sykepleiere og det må satses mer på rekruttering gjennom et godt nordisk samarbeid.

Årsmøte i Kvæfjord Arbeiderparti mener det snarest må rettes på disse uholdbare forholdene.

Årsmøtet har nylig merket seg oppslag i media om at det planlegges oppstart av legeutdanning ved UNN Harstad i løpet forholdsvis kort tid. Dersom dette er riktig er det en meget god nyhet for hele regionen, men problemet med mangel på legespesialister må uavhengig av dette løses snarest.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt og sendes Sosial- og Helsedepartementet, Helse Nord, UNN Harstad, Støtteforeningen for Harstad sykehus, Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Troms Arbeiderparti og Pressen.

iHarstad har bedt UNN om en kommentar til kritikken.

Oppdatert: Mandag forteller UNN at de tirsdag eller onsdag regner med å kunne gi svar på uttalelsen fra Kvæfjord Arbeiderparti.