(Fremover): Anbefalingene kommer etter omfattende smitteutbrudd av det muterte covid-19-viruset i ti østlandskommuner.

– På grunn av dette utbruddet, er det viktig at befolkningen unngår å reise til de østlandskommunene som nå er omfattet av smitteutbruddet, sier statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen i en pressemelding.

Kjenn etter symptomer

– Dersom du nylig har vært i området, bør du kjenne godt etter eventuelle symptomer, og teste deg for covid-19. I samråd med arbeidsgiver bør du også vurdere hjemmekontor fremfor å møte fysisk på arbeidsplassen, sier Karlsen.

I likhet med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, mener Karlsen det er viktig at smittevernet i fylket fortsatt holdes under god kontroll, slik at helsetjenesten i kommunene i nord har nødvendig kapasitet til å gjennomføre og trappe opp vaksinering etter hvert som det blir flere vaksiner tilgjengelig.

Smitteutbruddet i østlandskommunene betegnes som svært alvorlig. Lørdag morgen presenterte regjeringen meget strenge tiltak for å stanse smitteutbruddet.

Unngå reising

På regjeringens pressekonferanse lørdag påpekte helse- og omsorgsminister Bent Høie at det er høy mobilitet i området, og et stort antall pendlere fra Nordre Follo til Oslo hver dag.

Den engelske virusmutasjonen er langt mer smittsom enn variantene som har dominert i Norge så langt. Folkehelseinstituttet vurderer at faren for spredningen av mutasjonen er stor, både innad i Nordre Follo og til andre kommuner i landet.

– Vi må alle gjøre det vi kan for å hindre spredning av virusmutasjonen, derfor vil vi fraråde folk i Nordland om å reise til Oslo-regionen akkurat nå, understreker Tom Cato Karlsen.