Leserinnlegg: Usolidarisk og distriktsfiendtlig av SV

I forhandlingen med regjeringen, om neste års statsbudsjett, har SV i sitt alternative statsbudsjett forslag om å øke avgiftene på bensin og diesel. SV vil øke bensinprisen med 1 kr og dieselprisen med 2 kr per liter.


Forslaget til SV er regelrett distriktsfiendtlig og usolidarisk. Dette vil ramme mange mennesker og småbarnsfamilier, spesielt de som er avhengig av bil som fremkomstmiddel og de med vanlig og lave inntekter. Det er også dårlig politikk for næringslivet og transportsektoren.

Vårt eget fylke, Troms, har lange avstander og høye drivstoffpriser er allerede en utfordring for mange. Noe som også gjør at transportkostnadene fra sentra og ut i distriktene har steget drastisk det siste året. Ytterligere økning vil gjøre situasjonen verre.

SV vil med sitt forslag gjøre Norge dyrere og øke forskjellene. Partiet vil gjøre det dyrere å bo ute i distriktene, kjøre barna på treninger og aktiviteter. Det vil bli dyrere å produsere maten vi trenger, og drive næring og nærbutikker ute i distriktene.

Alt i alt et svært dårlig og usolidarisk forslag fra SV – kun for å straffe oss vanlige nordmenn i klimaets tegn.