– Programmet var ferdig til å slippes i begynnelsen på desember. Så begynte smitten å øke raskt, og kort tid etterpå kom beskjeden om kraftige begrensninger for offentlige arrangementer. Selv om de inngripende tiltakene skulle forsvinne midt i januar, blir det alt for nært den planlagte åpningen 3. februar. Og ingen vet om det skjer, sier festivalsjef Anders Eriksson.

Ffestivalsjefen og styret har bestemt å flytte hele festivalen til tidsrommet 6 - 9 oktober. Dette for å ikke komme for nært byens andre mindre kunstfestivaler Contrasto, Littfest Nord, AMIFF og Trondenesdagene.

Også i 2021 ble ILIOS påvirket av korona, og ble da gjennomført digitalt i februar, som turné i september og med en konsert-weekend i oktober.

Alt sammen svært vellykket hver for seg, men festivalstemningen ble naturlig nok ikke den samme. Dessuten er det svært ressurskrevende å spre en festival ut over ett helt år, sier Eriksson.

Festivalsjefen inrømmer at pandemien tar på.

– Det er ikke akkurat lystig å være i kulturbransjen for tiden. Trøsten er at det lille vinduet uten tiltak mellom 24. september og begynnelsen på desember ga bransjen et hint om at publikum var på vei tilbake til konserter og forestillinger. Vi håper og tror at festivalkollegene i Contrasto kan gjennomføre som planlagt i april.