– Når tilbakemeldingen viser at vi scorer svært bra på kvalitet og kompetanse, er det et tydelig tegn på at de små lokaleiede bedrifter i nord er minst like konkurransedyktige mot landsdekkende firmaer. Det synes vi er utrolig artig, forteller daglig leder i Hinnstein, Arnt Marius Eriksen i en pressemelding fredag.

Kontrakten Hinnstein har fått sammen med fire andre selskaper er på rundt 6 millioner i året og strekker seg over fire år. Kenneth Dallager fra Hinnstein og Lise Kristiansen fra Gnist er allerede i gang med planleggingen.

Oppdraget er å rehabilitere Statsbyggs eiendommer i nord.

– At vi holder til i de fire største byene i Nord-Norge, gjør også at vi dekker et stort geografisk område. Vi kjenner godt til hverandre og har samarbeidet på flere prosjekter tidligere. Vi er dyktige på hver våre fagfelt og sammen utfyller vi hverandre på en utrolig god måte. Vi er også fire bedrifter som har like mål og verdier og ønsker kompetanse og utvikling i nord, forteller Eriksen.

Kan vokse i omfang

Hinnstein skal ha oppstartsmøte med Statsbygg i oktober, men er allerede i gang med flere prosjekter, sier Dallager.

Statsbygg eier en enorm bygningsmasse i Nord-Norge, og dermed kan det også bli mye jobb på de fire firmaene etter hvert som flere bygg skal rehabiliteres for å tilfredsstille dagens ønsker og krav. Å gjenbruke bygg i stedet for å bygge nytt er også helt i tiden.

– Vi vet at det er mye av det som er i dagens bygg som ikke kan resirkuleres, fordi det var bygget i en annen tid hvor resirkulering ikke var et tema. Når vi skal starte jobben med rehabilitering av byggene til Statsbygg, blir vi å ha fokus på å bygge med resirkulerbare materialer, forklarer Dallager.

Skryter av de ansatte

For de fire selskapene var det en stor dag når de vant anbudet.

– For oss er det utrolig spennende at vi sammen klarer å være konkurransedyktig mot store landsdekkende selskaper med flere tusen ansatte. Det viser bare at vi har utrolig mange flinke folk i våre selskaper og at det nå også kommer tydelig frem, forklarer Arnt Marius Eriksen.

Også Verte i Alta og Lo:le i Tromsø er med på arbeidet.