Målselv Maskin vil starte opp med arbeider slik som skogrydding, fjellsikring, graving og litt sprengning fra mandag 8. august i Ibestad. Det er snakk om strekningen mellom Sør Forså og Sørrollnes. Veien vil ikke bli stengt i lengre perioder i august, men billister må påregne ventetid på 15 minutter +/- ved sprengninger, opplyser kommunen.

– Det vil bli tatt hensyn til trafikk som skal til fergen.

Det vil bli avholdt informasjonsmøter i løpet av september. Her vil fylkeskommunen, entreprenør og kommunen være representert. Dato for møtene er ennå ikke fastsatt. Møtene planlegges i Hamnvik og på Sørrollnes.

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som er eier av FV-848 og står som byggherre.

Målselv Maskin har fått kontrakten for utbedringen av strekningene mellom Sør Forså og Hamran og tilsvarende mellom Sørrollnes fergeleie og Skredan. Anleggsarbeid vil foregå fra august 2022 og skal være ferdigstilt september 2023. Dette er de to siste parsellene som er ferdigregulert på FV-848 på Rolla i Ibestad kommune.