Gå til sidens hovedinnhold

– Venstre gir ikke opp rusreformen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For mange år siden gikk Venstre inn for å endre ruspolitikken i Norge. I 2018 fikk vi gjennomslag for dette i regjeringsplattformen, og for drøyt en måned siden ble denne lagt fram for Stortinget. Onsdag 3. juni skal Stortinget behandle saken. Det er også dagen Arbeiderpartiet svikter arven etter Thorvald Stoltenberg.

Norge ligger på overdosetoppen i Europa, med rundt 260 mennesker som dør i året av overdoser. Vi har lenge ført en ruspolitikk hvor straff har vært sentralt. Dagens strafferegime er feilslått og koster liv. I 2019 presenterte rusreformutvalget sin 416 sider lange utredning. Basert på oppdatert forskning og kunnskap var konklusjonen krystallklar: rusproblemer bekjempes best med hjelp, ikke straff. Derfor ønsket regjeringen og Venstre å endre dette, og leverte en rusreform som kunne blitt vår tids største sosialpolitiske reform.

En reform hvor vi ville gått fra straff til hjelp. Hvor små doser narkotika til eget bruk fortsatt skulle være ulovlig, men avkriminaliseres. Hvor rusbrukere skulle møtes med omsorg fra helsevesenet, fremfor straff. Politiets ressurser skulle rettes inn mot bakmennene, ikke mot brukerne. Arbeiderpartiet ønsket ikke en slik viktig reform.

De ønsker å fortsette straffefolk som har utfordringer og som sliter med rus, og vil at kun de som kvalifiserer som «tunge rusavhengige» skal møtes med helsehjelp. Det kan kanskje gi noen mer hjelp, men det er ingen rusreform.

Hvorfor?
For det første, det er ikke kunnskapsbasert. Forskning og kunnskap, både fra Norge og internasjonalt, er tydelig på at straff ikke hjelper mennesker med rusproblemer, det gjør vondt verre. Nå vil unge eller «mindre tunge» brukere fortsatt vegre seg for å søke hjelp dersom de får problemer med ulovlige rusmidler.

første fordi det ikke er kunnskapsbasert: Norsk og internasjonal forskning er tydelig på at straff ikke hjelper mennesker med rusproblemer, men gjør ting verre. Nå vil unge eller «mindre tunge» brukere fortsatt vegre seg for å søke hjelp dersom de får problemer med ulovlige rusmidler. Mange vegrer seg for å ringe ambulanse i kritiske situasjoner, fordi frykten for hva som skjer hvis også politiet kommer er så stor. Det koster liv. På denne måten skyver vi dem lengre fra oss, og lenger inn i rusen, når vi i stedet kunne sørget for oppfølging og behandling før problemet utviklet seg

For det andre bryter det med grunnlovsprinsippet om at alle er like for loven. Ap vil at noen skal straffes, mens andre skal gå fri for samme handling. Hvordan skal de skille mellom «tunge rusavhengige» og andre? Det er usolidarisk, og Riksadvokaten er blant dem som har advart mot det. Det kan bety at flere vil ruse seg mer: Hvis «tunge rusavhengige» skal slippe straff, mens andre får, vil det på absurd vis lønne seg å ha større rusproblemer. Det mener vi i Venstre ikke er god politikk.

For det tredje hindrer det oss fra å sette inn hjelpen tidlig og forebygge rusavhengighet: Alle rusavhengige har startet et sted. Ofte er rusen en måte å lindre psykiske problemer, en dårlig oppvekst eller traumer. Det er en dårlig idé å straffe mennesker helt til livet er i ruiner og rusavhengigheten tar over - for så å strekke ut en hånd.

Arbeiderpartiets nye kampanje heter «nå er det vanlige folks tur». Når to av tre i en ny meningsmåling fra Kantar, på vegne av Foreningen Tryggere Ruspolitikk og brukerorganisasjonen RIO, sier ja til rusreform som flytter oppfølging av rusavhengige fra straff til hjelp viser det at vanlige folk støtter Venstre og regjeringens reform.

Men for Arbeiderpartiet er «vanlige folk» tydeligvis hverken flertallet av befolkningen eller mennesker som sliter med rus. Det synes jeg både er trist og synd. Heldigvis vil jeg og Venstre stå på videre for å få til denne viktige endringen i ruspolitikken. For en rusreform som går fra straff til hjelp for alle, ikke bare «vanlige folk».

Les også

Arbeiderpartiet på tynn is i ruspolitikken

Les også

Arbeiderpartiets rusreform - mer enn bare avkriminalisering!