AP og SP har fjernet tilskuddet til bygging av kommunale omsorgsboliger, sykehjem og boligtilbud til utviklingshemmede. Det skjer i en situasjon der det mer enn noen gang tidligere er behov for å utvikle og bygge slike botilbud. Det handler om de som aller mest trenger hjelp til tilrettelegging av livet. Dette totalt usosiale kuttet fra en søkkrik stat har naturlig nok skapt svært sterke reaksjoner fra ordførere rundt om i hele landet.

Protesten fra ordførere – og andre, rundt om i hele landet har gjentatte ganger blitt besvart av statsråden (AP) og hennes statssekretær med at bygging av omsorgsboliger og sykehjem er kommunenes ansvar. Nylig kom helseminister Kjerkol (AP) med følgende meningsløse og provoserende uttalelse:

«Jeg forstår at forslaget er krevende for mange. Vi har måttet gjøre svært tøffe prioriteringer i budsjettet for å få kontroll på den kraftige prisveksten og skape trygghet rundt folks økonomi og arbeidsplasser. Dette har også konsekvenser for kommunene.»

Nei – det får ikke konsekvenser for kommunene. Det får dramatiske konsekvenser for eldre, syke og de med ei funksjonshemning som selvsagt bor rundt i landets kommuner!

Arbeiderpartiet og Senterpartiet prøver å ufarliggjøre kuttene med å snakke om kommunene, men det er ikke folk på rådhusene dette handler om. Det handler om at når disse svært viktige tilskuddene blir borte – så har ikke kommunene penger til å bygge tilbud til alle de som står i kø for et forsvarlig botilbud.

Vi har sjelden opplevd regjeringsmedlemmer som på en så utspekulert måte forsøker å skyve ansvaret bort fra seg selv – og over på kommunene – samtidig som de samme politikerne fjerner de pengene som kommunene må ha for å gi forsvarlige tilbud.

Det er ille nok at regjeringa ledet av AP/SP fjerner de tilskuddene som må til. Det blir desto verre når de prøver å skyve ansvaret fra seg selv og over på kommuner og ordførere rundt omkring i landet. Det er faktisk sterkt provoserende.

Vet de hva en kommune er? At det handler om mennesker som bor der. Mange gamle, mange syke og også de med ei utviklingshemming. Det er de det handler om!